ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

Scrappiness, Paper Happiness. 
Hier geloof ik in. En die liefde wil ik niet alleen doorgeven via mijn webshop, maar zeker via de workshops. Vandaar de volgende algemene voorwaarden, zodat de spelregels duidelijk zijn.

 

Betalingsvoorwaarden

 • Via de website schrijf je je in voor de workshop.
 • Indien je afwezig bent tijdens de lessen gelden er speciale afspraken: zie afmelding workshops / meerdaagse cursussen.

 

Inschrijven

 • Je deelname aan een workshop of cursus is pas definitief wanneer de betaling van de workshop binnen is.

 

Afgelasten

Ik behoud me het recht om workshops en cursussen af te gelasten in geval van overmacht. Mocht dit gebeuren dan wordt er gezocht naar nieuwe data. Indien nieuwe data niet mogelijk zijn, wordt er gekeken naar de mogelijkheden van terugbetaling van het inschrijvingsgeld of wordt er een online aanbod gedaan.

 

Administratieve kost bij afmelden door cursist

Bij afmelding voor een workshop of meerdaagse cursus wordt er steeds een bedrag van €5,- aan administratiekosten ingehouden. Betalingen kosten mij immers geld.

 

Afmelding voor workshops door cursist

 • Bij afmelding voor een workshop meer dan 30 dagen voordat de workshop plaatsvindt, wordt:
  • het betaalde bedrag, minus de administratieve kost, volledig terugbetaald.
 • Bij afmelding minder dan 30 dagen voordat de workshop plaatsvindt, wordt:
  • NIET MEER VERGOED.
 • Indien men na aanvang van een workshop de deelname geheel of ten dele stopt, heeft met geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 
 • Indien je een workshop niet kunt bijwonen en voor een vervanger kunt zorgen, kan dit na toestemming van Scrappiness. De betaalvoorwaarden en afhandeling van de betaling blijven gewoon gevolgd. 
 • Indien je ziek bent of in quarantaine moet (enkel wegens Corona) krijg je de workshop tegoed, mits geldig bewijs van de dokter! Of je stuurt iemand in jouw plaats. Dit moet goedgekeurd worden door Scrappiness.

 

Wisselen of niet aanwezig kunnen zijn tijdens (meerdaagse) cursussen 

 • Indien je je inschrijft voor een meerdaagse cursus Handletteren en o.w.v. welke reden dan ook een les niet kunt bijwonen, maar graag wilt volgen tijdens een andere reeks (op voorwaarde dat deze cursus wordt aangeboden door Scrappiness), gebeurt dit steeds in overleg met de ondernemer. Er dient een extra administratieve kost betaald te worden van 10 euro per sessie die gewijzigd wordt.
 • Indien je meerdere lessen niet aanwezig kunt zijn o.w.v. welke persoonlijke reden dan ook, worden mogelijkheden besproken met ondernemer om het project alsnog te kunnen vervolledigen.
 • Scrappiness behoudt zich het voorrecht om eventuele uitgestelde sessies te weigeren, indien de periode van 6 maanden na startdatum workshop wordt overschreden.
 • Indien men na aanvang van een workshop de deelname geheel of ten dele stopt, heeft met geen recht op enige terugbetaling van de workshopkosten. Je plaats kan niet worden doorgegeven aan iemand anders. 

 

Aansprakelijkheid 

Scrappiness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of kwetsuren die kunnen voortvloeien door deelname aan de workshops of cursussen. Er zullen materialen gehanteerd worden, die vlekken kunnen maken op kleding of persoonlijke spullen. Er zullen tevens materialen gebruikt worden, die snijwonden kunnen veroorzaken. De organisatie kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 

 

Auteursrechten, copyright en geheimhouding

 • Alle materialen (handleidingen, aanvullende documentatie, informatie over andere workshops) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.
 • Alle materialen die in het kader van de workshops worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van Scrappiness.
 • De cursist dient de materialen vertrouwelijk te behandelen en kan deze niet zonder toestemming van Scrappiness overmaken aan derden. Niet in de vorm van informatie delen en zeker niet in commerciële vorm. 
 • Indien cursisten graag foto's willen maken tijdens de workshop, dient dit eerst gevraagd te worden aan de organisator.  
 • Alle foto's en beelden, gemaakt tijdens de workshops door zowel organisator als cursist, zijn automatisch eigendom van Scrappiness en auteursrechtelijk beschermd. 
 • Alle foto's en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina, Instagram en Pinterest van Scrappiness zijn auteursrechtelijk beschermd. 
 • Scrappiness behoudt zich het recht om beeldmateriaal, gemaakt tijdens de workshops, te gebruiken als promotiemateriaal voor Scrappiness. 

 

Overig

 • Scrappiness behoud zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 • Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

Nieuwsbrief

Bij deelname aan een workshop of een cursus worden de mailadressen van de cursisten automatisch opgenomen in het nieuwsbrievenbestand.

 

Klachten

Bij klachten dien je je te wenden tot Scrappiness. Ik zal er alles aan doen om via overleg tot een gepaste oplossing te komen.