Scrappiness, Paper Happiness. 
Hier geloof ik in. En die liefde wil ik niet alleen doorgeven via mijn workshops, maar ook via de webshop. Vandaar de volgende algemene voorwaarden, zodat de spelregels duidelijk zijn.
 
Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Maureen Czarnecki
Handelend onder de naam: Scrappiness

Vestigingsadres: Dahlialaan 11

                                3583 Paal

E-mailadres: maureen.van.scrappiness@gmail.com

BTW-nummer: BE06 8289 6232
IBAN: BE62 7360 4339 7561

 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Bij het plaatsen van een bestelling via www.scrappiness.be aanvaardt de Klant automatisch deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De verkoper behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben slechts betrekking op bestellingen geplaatst na datum van wijziging van deze voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn. 

 

Leeftijdsgrens

 • Bestellingen onder de leeftijdsgrens van 18 jaar zonder toestemming van ouders en/of verzorgers worden niet aanvaard. Elke klant, die een aankoop wenst te verrichten, bevestigd dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd. Een klant, die krachtens het bepaalde artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Website. 

 

Prijs

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten. (zie Verzendkosten en termijnen)
 • Foutjes maken kan iedereen. Dus ondanks dat de webshop www.scrappiness.be met de grootste zorgvuldigheid werd opgezet, kunnen er foutieve prijzen vermeld staan. Alle prijzen die foutief getoond worden, zullen zo snel mogelijk gewijzigd worden en zijn niet bindend voor ons. 
 • Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij de orderbevestiging.
 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

 

Aanbod

 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijden worden aangepast of ingetrokken door Scrappiness. Scrappiness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 • Indien u iets besteld en achteraf blijkt dat het toch niet op voorraad is wordt u hiervan, per e-mail, op de hoogte gebracht. Scrappiness kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Geringe afwijkingen in kleur als gevolg van het gebruik van digitale afbeeldingen en foto's door de ondernemer zijn, mits redelijk, niet voor rekening en risico van de ondernemer.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending.  (Verzendkosten en termijnen)
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • Pre-orders:
  Een aantal artikels kunnen enkel via pre-order besteld worden. Indien u gelijktijdig meerdere artikels besteld zullen ook deze pas verzonden worden wanneer het pre-orderartikel voorradig is. Soms is het dus beter om een aparte bestelling te plaatsen.
  Het kan steeds gebeuren dat de voorziene datum verschuift: eerder of later. Scrappiness zal u hier steeds van op de hoogte brengen en kan  hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Indien blijkt dat een pre-orderartikel plots niet meer te verkrijgen is, krijgt u uw geld voor dit artikel teruggestort. (exclusief verzendkosten indien het ook andere artikels betreft)

 

Cadeaubon

 • Cadeaubonnen bij Scrappiness, Paper Happiness zijn enkel inwisselbaar via de webshop: www.scrappines.be.
 • De cadeaubonnen zijn een jaar lang geldig vanaf de aankoopdatum.
 • Het bedrag van de cadeaubonnen dient in 1x besteed te worden, hetzij voor een workshop, hetzij voor artikelen in de webshop. Indien dit niet wordt gedaan, vervalt het overige bedrag.
 • Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
 • Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van een andere cadeaubon. De verkoper behoudt zich het recht om de consument hierop te wijzen en het gebruik van de bon te weigeren.
 • Cadeaubonnen kunnen niet retour worden genomen.
 • De cadeaubon is te gebruiken voor alle artikelen, ook afgeprijsde/solden artikelen.
 • Bij besteding van de cadeaubon geldt de waarde van de cadeaubon als minimale bestelwaarde. De rest dient betaald te worden met overschrijving.
 • Bij retournering van de artikelen, wordt een nieuwe cadeaubon ter waarde van de gebruikte cadeaubon aangemaakt.  Gemaakte verzend- en retourkosten worden niet bijgeschreven.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen of anderszins aan passen.
 • Scrappiness is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de cadeaubonnen.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden aan om de cadeaubonvoorwaarden elke keer voor het gebruik of aankopen van een cadeaubon te raadplegen. Wordt de cadeaubon na ingaan van de wijzigingen gebruikt, dan worden daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden aanvaardt.

 

 

Online een bestelling plaatsen

Een bestelling plaatsen op www.scrappiness.be, gaat als volgt:

 • Je (klant) selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje.
 • Is de bestelling volledig, dan ga je naar het winkelmandje waar je een overzicht krijgt van de bestelling.
 • Je past de gewenste hoeveelheden van de artikelen aan.
 • In het vakje 'bereken de verzendkosten' geef je aan op welke manier je je bestelling wilt laten doorgaan:
  • via afhaling = gratis
  • via verzendkosten = standaard 7.50 euro, tenzij Scrappiness anders overeenkomt, met track-and-trace binnen België                              = standaard 10 euro voor verzending naar Nederland met Track-and-Trace
 • Op de volgende pagina kun je je registreren: Je informeert ons over je naam, adres, e-mailadres, betaalinformatie en andere nodige informatie. Je hebt de mogelijkheid om je afleveradres aan te passen.
  Een telefoonnummer is steeds handig, maar niet verplicht.
 • Vervolgens word je nogmaals gevraagd een keuze te makken tussen de bestelmogelijkheden: afhalen of verzenden.
 • Als Klant heb je de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • Betalen bij afhaling
  • Betalen door vooraf het bedrag over te maken
 • Er wordt je gevraagd de Algemene voorwaarden goed door te nemen en akkoord te gaan.
 • Je bestelling wordt geplaatst en je krijgt een automatisch antwoord.
  • Indien je kiest voor een verzending: Scrappiness verzendt via Bpost (België). De leveringstermijn voor verzending bedraagt 2 - 7 werkdagen, tenzij anders vermeld! 
  • Indien je kiest voor gratis ophaling: Scrappiness stuurt je een aparte e-mail met de vraag om een afspraak te maken.

 

Geplaatste bestellingen op www.scrappiness.be zijn niet bindend voor de verkoper. Ze worden pas bindend van zodra de verkoper de bestelling aanvaard heeft. We hebben het recht om de bestelling om eender welke reden te weigeren. 

Na ontvangst van je bestelling, zullen we een e-mail ter bevestiging sturen van de ontvangst van je bestelling met het ordernummer en de details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat je bestelling geaccepteerd werd. De aanvaarding van je bestelling en de voltrekking van de verkoopovereenkomst zal plaatsvinden als en wanneer de bestelde producten verzonden worden. Na verzending van de producten, behouwen we ons het recht om je bestelling te annuleren zolang je de producten nog niet ontvangen hebt. 

We hebben het recht om je bestelling te weigeren als: 
- Als er een technische fout of een fout met betrekking tot de prijs zich voordeed op www.scrappiness.be op het moment van de bestelling; 
- Als het bestelde product niet beschikbaar is (dan nemen we contact op via e-mail); 
- Als de opgegeven betalingsinformatie incorrect of onverifieerbaar is; 
- Als ons beveiligingssysteem indiceert dat de bestelling abnormaal of mogelijks frauduleus is; 
- Als we reden hebben te geloven dat de koper jonger is dan 18 jaar. 

In geval van weigering of annulatie van een bestelling omwille van eender welke van bovenstaande redenen, zullen we de betaling voor de producten en de levering terugstorten. 

 

Scrappiness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het foutief afleveren door de Post. Bij onze pakjespost wordt steeds een verzekering gehanteerd.

Indien de levertijd overschreden wordt en u na 10 kalenderdagen nog steeds niets ontvangen heeft, dient u zich te wenden tot Scrappiness: maureen.van.scrappiness@gmail.com. Wij trachten uw pakket dan te traceren.
Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht de ontvangst van de goederen te weigeren noch een vergoeding  van Scrappiness te eisen. 

We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen. 

Er wordt van de koper verwacht de bestelling binnen de 24 uren na levering te controleren en eventuele gebreken mede te delen per mail.

 

 

Terugzending en ruilen

 • De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
 • De Klant dient Scrappiness schriftelijk op de hoogte te brengen via e-mail: maureen.van.scrappiness@gmail.com
 • Na overeenkomst met Scrappiness moet de Klant de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, terugzenden naar Dahlialaan 11, 3583 Paal. De Klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 
 • De retourkosten zijn voor eigen rekening. Na goedkeuring van de retouraanvraag door Scrappiness mag je het pakket terugsturen naar:

Scrappiness
Dahlialaan 11
3583 Paal

 

 • Alleen onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking kunnen teruggestuurd worden. Na ontvangst hiervan krijgt u een bevestigingsmail en zal het door u betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) teruggestort worden. 

 

Artikels die niet worden teruggenomen:

 • natuurproducten: Tillandsia's, plantjes... 
 • Soldenartikels
 • Artikels specifiek voor jou ontworpen of op bestelling
 • artikels niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht

 

Klachten

Indien je merkt dat er iets niet in orde is, elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet je dat binnen de 8 dagen na levering schriftelijk melden via e-mail bij Scrappiness. Anders vervalt elk recht.

 


Waarborg  / garantie

 • Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van onze opzet of grove fout. 

 

Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door Scrappiness om een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

 Toepasselijk recht - geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

 

Verlies en schade door verzending

 Scrappiness is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door Bpost.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben we het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.